صدور بیش از چهار هزار هکتار سند از اراضی کشاورزی قزوین

صدور بیش از چهار هزار هکتار سند از اراضی کشاورزی قزوین

مدیر امور اراضی استان قزوین گفت: سند کشاورزی برای چهار هزار و ۹۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی این استان صادر شده است.   مهدی رحماندوست با بیان مطلب افزود: این میزان مساحت شامل ۵۲۵ فقره سند کشاورزی مربوط به هفت پلاک از اراضی کشاروزی است. مدیر امور اراضی استان قزوین بیان کرد: مساحت کلی که