تشکیل تعاونی‌ها راهکار مناسب برای برون رفت بسیاری از مشکلات کارگران است

تشکیل تعاونی‌ها راهکار مناسب برای برون رفت بسیاری از مشکلات کارگران است

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: تشکیل و ایجاد تعاونی ها راهکار مناسب برای برون رفت بسیاری از مشکلات بازنشستگان و کارگران است و باید با تشکیل تعاونی ها تصمیم گیری درست برای خود انجام و دولت را با خود همراه کرد. محمدامین بابایی در دومین روز از یازدهمین گردهمایی و