مصرف بهینه انرژی مسئولیتی اجتماعی است/هیچ وقفه ای در کار تولید رخ ندهد

مصرف بهینه انرژی مسئولیتی اجتماعی است/هیچ وقفه ای در کار تولید رخ ندهد

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با تاکید بر مدیریت مصرف حامل های انرژی گفت: فرایند تولید در صنایع با وقفه‌ای مواجه نشود. سیف اله اسداللهی با بیان این مطلب در نشست با مدیران شهرک های صنعتی و منطقه ای تهران ضمن بررسی وضعیت تولید برق در استان البرز با تاکید بر استفاده صحیح